UAB „Aktyvus sektorius“ įvykdė ES struktūrinės paramos projektą “Naujų prototipų skirtų besivystančioms rinkoms plėtra Eskimi platformoje”
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-02-K-03-050

Nuo 2012 liepos mėnesio UAB “Aktyvus sektorius” sėkmingai įvykdė projektą “ Naujų prototipų skirtų besivystančioms rinkoms plėtra Eskimi platformoje”, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“

Projekto tikslas – sukurti besivystančioms rinkoms prototipus, kurie padėtų vartotojams lengviau ir pigiau naršyti internetą, taupytų duomenų perdavimą ir leistų supaprastinti naujų partnerių/paslaugų pajungimą Eskimi platformoje.
Projektas leido sukurti 4 prototipus:
- J2ME aplikacijos prototipas
- Android aplikacijos prototipas
- API sąsajos prototipas
- Žaidimų platformos prototipas

Projekto trukmė 18 mėnesių, didžiąją dalį investicijų finansavo Europos Sąjunga, pagal programą Intelektas.LT.
Projekto rezultatas – projekto metu sukurtos Eskimi J2ME ir Android aplikacijos prototipai bus ruošiami komercializacijai, bus diegiamos naujos Eskimi funkcijos ir siekiama kuo didesnės aplikacijų sklaidos besivystančiose Afrikos rinkose ir pasauliniu mastu. Ateityje Android aplikacija bus adaptuojama naujoms Android operacinės sistemos versijoms, bei telefonams.
Panaudojant sukurtą Eskimi API sąsajos prototipą, bus pajuginėjami nauji žaidimų ir mobilaus turinio partneriai-paslaugos.

Įmonė UAB “Aktyvus sektorius” toliau vysto mobilų socialinį tinklą “Eskimi”, kuris jau šiuo metu populiarus visame pasaulyje, o ypatingai besivystančiose šalyse Afrikos, Azijos regionuose. “Eskimi” šiuo metu klientai pasiekia per mobilųjį internetą, telefone esančią naršyklę.
Mobiliu internetu naudojasi daugiau nei 1 mlrd. gyventojų pasaulyje. Planuojama, jog vartotojų skaičius šioje rinkoje per artimiausius 2 metus išaugs 300% iki 3 mlrd. vartotojų.